CO stojí za to?

To o co se stojí podělit

Lidsky - ne - "katolicky"

TV noe, TV lux, rádio proglas versus TV seznam, TV nova, TV prima aj. Ač jsem je napsal jen vedle sebe, myslím si, že rozdíl je naprosto evidentní. Katolický nádech dokážu cítit už jen z prvních pár sekund sledování tv noe či poslouchání rádia…


We are what we are

Propukla válka a vy máte minutu na to abyste si vzali tři věci sebou než vám na domov spadne bomba! BUM! Co jste si vzali? Bible, růženec a křížek říkáme na spolču. A dost... Spolčo je fajn věc ale jak mě má pomoct v mém životě když většinou říkáme…


Úvodeček

Každý, správný blog má přeci nějaký ten úvodeček...No chtěl jsem tak říct, že zde bych rád občas sem tam napsal něco o co se stojí podělit. Ať už z mých všerůzných zážitků nebo tak. A taky by se hodilo možná i představit. Jmenuji se trochu…