CO stojí za to?

To o co se stojí podělit

rubrika WHY

Lidsky - ne - "katolicky"

TV noe, TV lux, rádio proglas versus TV seznam, TV nova, TV prima aj. Ač jsem je napsal jen vedle sebe, myslím si, že rozdíl je naprosto evidentní. Katolický nádech dokážu cítit už jen z prvních pár sekund sledování tv noe či poslouchání rádia…